(+ 4) 0264 - 437 584 dan.marius.ctin@gmail.com

Realizăm audituri ale sistemelor de management atât pentru firme care urmează să aibă auditul inițial de certificare realizat de către un organism de certificare, cât și pentru firme deja certificate.

De asemenea, realizăm audituri de proces și audituri de produs.

Realizarea auditului
Pașii preconizați pentru realizarea obiectivelor unui audit:

  • Evaluarea politicii și obiectivelor managementului,
  • Identificarea riscurilor organizaționale,
  • Stabilirea unui plan de audit urmărind obiectivele stabilite,
  • Efectuarea auditului (colectarea de dovezi),
  • Stabilirea conformării în raport cu standardul de referință,
  • Stabilirea nivelului de performanță al sistemului de management,
  • Raportarea și solicitarea unui plan de măsuri (necesar a fi validat de Conducere).

Durata: în funcție de mărimea organizației, complexitatea proceselor și stadiul de maturitate al sistemului de management.

Preț: pentru detalii referitoare la preț vă rugăm să ne contactați.