(+ 4) 0264 - 437 584 dan.marius.ctin@gmail.com

Realizarea serviciilor de consultanță
Pașii preconizați pentru realizarea obiectivelor de consultanță pentru sistemele de management:

 • Analiza de identificare a punctelor forte și a punctelor slabe ale sistemului existent (Gap Analysis),
 • Propunerea unei abordări de tip coaching, prin care să se constituie o echipă managerială și echipe de lucru pe procesele sistemului,
 • Propunerea sistemului documentar și a necesarului de proceduri, instrucțiuni, alte informații documentate (de elaborat / actualizat),
 • Coaching pentru realizarea documentării și implementării,
 • Urmărirea indicatorilor de performanță și stabilirea de obiective,
 • Plan de dezvoltare (dacă este cazul) validat de către Conducere.

Durata: în funcție de mărimea organizației, complexitatea proceselor și stadiul inițial al sistemului de management.

Preț: pentru detalii referitoare la preț vă rugăm să ne contactați.

Implementarea sistemelor de management
 • ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calității. Cerințe.
 • IATF 16949:2016 – Quality management system requirements for automotive production and relevant service parts organisations.
 • ISO 22000:2018 – Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar.
 • ISO/CEI 27001:2018 – Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe.
 • ISO/IEC 17025:2018 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări.
 • ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare.
 • ISO 45001:2018 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare.
 • ISO 13485:2016 – Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare
 • ISO 22716:2007 – Cosmetice. Bune practici de fabricaţie (BPF). Ghid pentru bune practici de fabricaţie.
Implementarea de proiecte
 • Green Belt
 • Black Belt
 • Kaizen
Implementarea de metode și standarde
 • Core Tools (APQP, FMEA, MSA, SPC, Control Plan, PPAP)
 • QC Story
 • Quick Response Quality Control
 • VDA Volume 6 Part 3 – Process Audit